Inloggad som: ()

Köregistrering

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Kronparken
Möklinta
Ransta
Salbohed
Sätrabrunn
Bryggeriet
Centrum
Dalhem
Jakobsberg
Klampenborg
Krigsfången
Stamparen
Åkra
Ängshagen
Godkännande 

INFORMATION

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en
tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill
därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel
namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Salabostäder AB (Brunnsgatan 31, 733 31 SALA, organisationsnummer 556352-0500) är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat
företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din
ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i
kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver
vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden
och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från
inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg
och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man
behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende
kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Vi är ett kommunalt allmännyttigt
bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna
handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är
handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal,
brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår
dokumenthanteringsplan.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna
fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under
hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier
och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller
vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa
att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter
enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service
till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt
berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god
kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag
kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet.
Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt
anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena
eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina
personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan
till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som
tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system.
Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om
uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om
förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT
Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens
bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt
arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva
upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter
enligt vår dokumenthanteringsplan.

DINA RÄTTIGHETER
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när
som helst meddela oss detta.

Du har rätt att gratis en gång per år få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig,
ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva
att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är
korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns-
myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen