Meddelande 

Gällande texten Du har 3 st ej svar kvar. När gränsen på 3 st ej svar nås blir du spärrad.

Denna text är enbart en information som tillkommit sedan vår senaste systemuppgradering.

Den betyder att om man inte svarar varken JA eller NEJ (Ej svar) vid en aktiv intresseanmälan där man även blivit erbjuden visning så spärras man från att göra fler intresseanmälningar de kommande 6 månaderna. Alla har 3:st chanser (Ej svar) att spendera. Så står det att man har 3:st ej svar kvar så har man inte missat något och allt är som det ska.

Anledningen till denna rutin är att vi vill att uthyrningsprocessen ska fortgå så smidigt som möjligt.

OBS! Man kan svara JA eller NEJ så många gånger man vill. Där finns det ingen begränsning.